index.jpg

SKJ-registratienummer: 110007179

SCHIP-licentienummer: 135

Ik ben Sabine van Raamsdonk en woonachtig in de gemeente Doetinchem. Ik woon alleen met mijn twee dochters. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en bijna 20 jaar werkzaam als jeugdhulpverlener. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen en hun ouders in complexe opvoedings- en/of scheidingssituaties. In deze 20 jaar heb ik op verschillende  plekken gewerkt. Eerst als pedagogisch medewerker bij een dagbehandeling en crisisopvang en later als ambulante gezinsbegeleider. Ook ben ik bekend met Ouderschap Blijft trajecten.

Op dit moment werk ik binnen het sociale wijkteam in Doetinchem als jeugd- en gezinswerker. In deze functie heb ik bijeenkomsten gehouden voor kinderen van gescheiden ouders.

Vanuit werk- en privé-ervaring weet ik in welke gespannen en complexe situaties kinderen en hun ouders zich soms kunnen begeven. Door mijn opleiding, werkervaring en gedrevenheid ben ik enthousiast geraakt (ex) partners te willen begeleiden bij het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Van hieruit is praktijk SAAR ontstaan.

Ik ben Anne Arink. Ik woon in de Achterhoek met mijn partner en drie kinderen. Sinds een aantal jaren werk ik als jeugd- en gezinswerker in Doetinchem. Daarvoor werkte ik als buurtcoach, opvoedondersteuner en schoolmaatschappelijk werker. In mijn werk met kinderen en hun ouders heb ik vooral geleerd dat het welzijn van kinderen sterk samenhangt met het nest waar zij uitkomen en met de mensen die om hen heen staan. Ouders die hun leven op orde hebben, die kunnen samenwerken, een netwerk om het gezin heen dat steunend is en een fijne school waarop kinderen zich thuis voelen, zijn de basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Ook in mijn eigen leven heb ik ervaren welke invloed relatie(problemen), (psychische en lichamelijke) gezondheid en steun van het netwerk hebben op het leven als ouder en in het leven van kinderen. Vanuit dat gedachtengoed probeer ik mijn eigen gezin zoveel mogelijk harmonie te brengen, en in mijn werk met gezinnen heeft dit ook mijn volle aandacht.

Het begeleiden van (ex-)partners wanneer er problemen zijn in de relatie, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het geluk van ouders en hun kinderen. Vanuit Praktijk Saar nodig ik jullie van harte uit om met ons in gesprek te gaan en te werken aan een nieuwe verbinding.

WIN_20210126_10_30_11_Pro_edited.jpg

SKJ-registratienummer: 100003488

SCHIP-licentienummer: 134